Kritické myšlení

Lepší znalosti, lepší rozhodnutí. #krimyš

Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou. Můžeme tak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací. Uvědomění si klamů a iluzí, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování, je prvním krokem k jejich překonání a rozumnějšímu jednání. Krimyš je cesta k větší objektivitě a růstu bez náhody.

  • Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku?
  • Jak zlepšit svoji argumentaci a práci s informacemi?
  • Jak se naučit lépe rozhodovat ohledně zdraví, výchovy či práce?

Naším cílem je předat znalosti jak zlepšovat své kritické myšlení. Pokud lépe rozumíme tomu, jak věci doopravdy fungují, dokážeme dělat lepší rozhodnutí. V dnešním světě je právě práce s informacemi důležitou dovedností napříč obory.

„Náš problém není v tom, že toho víme málo.
Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.”

Will Rogers

Video kurz Úvod do kritického myšleníOsvojte si jednu z nejzásadnější dovedností pro přežití ve 21. století.

Problém dnes není to, že bychom toho věděli málo, ale že mnoho z toho, co víme, ve skutečnosti není pravda. Kritické myšlení, tedy schopnost vyhodnocovat kvalitu informací, se tak dost hodí.

Nebezpečné nejsou jen dezinformace a nesmysly, na které narážíte skoro na každém rohu, ale i naše vlastní klamy a iluze, které nám bráni vidět svět takový, jaký ve skutečnosti je. Existují ale metody, které vám pomohou udělat si střízlivější představu o tom, jak to ve světě chodí doopravdy. Naučte se je a nenechte se klamat sami sebou ani nikým jiným.

Přijděte problémům na kloub a vypěstujte si zdravou informační imunitu.

Koupit kurz

Cena: 799 Kč s DPH
Počet lekcí: 12 | Celková délka videí: 54 min.

Kognitivní zkreslení

Zpracovali jsme plakát nejčastějších kognitivních zkreslení, které kazí naše rozhodování.

Ke stažení je i v tiskové kvalitě. Doporučujeme vytisknout jako plakát a každý den si připomínat, jaké klamy mohou omezovat naše myšlení a rozhodování.

Stáhnout jako .png

Stáhnout jako .pdf

Stáhnout pro tisk
Petr Ludwig

Autor bestselleru Konec prokrastinace. Kniha je přeložena již do 11 jazyků a letos vyšla pod názvem The End of Procrastination v USA.

Založil vzdělávací institut GrowJOB, který pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách. V současné době otevírá podočku v new Yorku pod značkou Procrastination.com.

Dlouhodobě se zaměřuje na popularizaci kritického myšlení ve společnosti, téma prokrastinace a smyslu v práci.

Lukáš Hána

Konzultantem GrowJOB Institutu, kde se specializuje na práci s pozorností a kritické myšlení. Lektor kurzů Kritického myšlení pro firmy, školy a jednotlivce.

Studoval diplomacii na VŠE a psychologii a management na École Supérieur de Commerce de Rennes ve Francii.

Jako mentor spolupracuje s inkubátorem pod ČZU Point one. Spoluautor kurzu Kritického myšlení na VŠE.

tel.: +420 777 759 378     lukas.hana@growjob.com